fbpx

Polecamy

Sprawozdawczo – informacyjna XIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

W czwartek, 26 września, obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Sesja rady powiatu w głównej mierze miała charakter sprawozdawczo – informacyjny. Radni zapoznali się m.in. z informacjami z wykonania budżetu powiatu za I półrocze, wykonania planów finansowych powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze 6 miesięcy tego roku, a także z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach o przeprowadzonych kontrolach na terenie powiatu skarżyskiego. Ponadto wysłuchali Sprawozdania z działań podejmowanych w 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego. W części rozpatrzenie i podjęcie uchwał radni przyjęli uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035, wprowadzenia zmian w tegorocznym budżecie, a także wyrazili zgodę na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Czwartkowa sesja była okazją do przekazania podziękowań dla samorządu powiatu skarżyskiego za wspieranie imprez o charakterze sportowym odbywających się na terenie miasta oraz pracownikom OLK za realizację programów profilaktyki onkologicznej.

Podziękowanie w formie statuetki w imieniu organizatorów na ręce starosty Artura Berusa przekazał radny powiatu Tomasz Wąsowski, organizator dwóch największych w mieście imprez sportowych – Triathlonu Wtórpol i Półmaratonu Wtórpol. Dziękując w imieniu własnym i współorganizatorów obu wydarzeń – Gerarda Magdziarza oraz Karola Mochockiego za wsparcie podkreślił, że tak dużych imprez sportowych propagujących m.in. zdrowy styl życia nie udałoby się zorganizować bez pomocy sponsorów, urzędów i ludzi dobrej woli.

Podziękowania za zaangażowanie w realizację programów profilaktyki onkologicznej w otrzymali także od dyrektora OLK Mateusza Korzeniewskiego pracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Jednostka ta w okresie od marca 2017 do marca 2019 r. wspólnie z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach zrealizował w 28 gminach województwa świętokrzyskiego dwa programy w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Efektem realizacji tych programów było podniesienie w społeczeństwie świadomości programów profilaktycznych. Podziękowania za owocną współpracę przy wdrażaniu programów, w imieniu dyrektora ŚCO w Kielcach prof. dr n. med. Stanisława Góździa na ręce dyrektora OLK oraz dla koordynatora projektów p. Romana Wojcieszka, radnego powiatu, przekazał dr Leszek Smorąg z centrum onkologii w Kielcach. W imieniu rady powiatu podziękowania złozył przewodniczacy Jacek Jeżyk.   

Jednym z punktów sesji było zapoznanie radnych z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

Wykonanie budżetu na koniec czerwca wyniosło po stronie dochodów: 51,92% (55.015.352,40 zł) planu, a po stronie wydatków 46,10% (48.565.746,59 zł) planu osiągając nadwyżkę w wysokości 6.449.605,81 zł. – Budżet osiągnął nadwyżkę, co jest charakterystyczne dla wykonania I półrocza. Zaznaczyć należy, że wypracowana nadwyżka w tym półroczu jest niższa niż w poprzednim roku o ponad 477 tys. zł – mówiła podczas sesji skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska.

Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu tego roku zostały wykonane w wysokości 2.520.251,86 zł. Wydatki te zostały poniesione na takie zadania jak:

  • Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącego – 1.607.843,88 zł
  • Budowa boisk szkolnych – 696.075,52 zł
  • Termomodernizacja bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 3.591,60 zł
  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego – 3.672 zł
  • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej – 122.877 zł
  • Przebudowa drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna –Mirzec w miejscowości Skarżysko Kościelne – Grzybowa Góra – 70.000 zł
  • Budowa przyłącza wodociągowego z hydrantem zewnętrznym do celów ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej – 15.945,86 zł
  • Wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe od budynku przy ul. Ekonomii – 246 zł

Jak zaznaczyła Skarbnik Powiatu wszystkie zobowiązania regulowane są przez powiat terminowo i w związku z tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Pełny zapis sesji: http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6258

                                                 

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media