Polecamy

Ulica Zgórska w Suchedniowie oddana do użytku

W czwartek 15 listopada symbolicznym przecięciem wstęgi oddano do użytku przebudowaną ul. Zagórską w Suchedniowie. Inwestycja o wartości blisko 2 mln 200 tys. złotych zrealizowana została przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z czterema podmiotami - Województwo Świętokrzyskie, Miasto i Gminę Suchedniów, Nadleśnictwo Suchedniów oraz prywatną firmę MAXOL Sp z o.o. z Suchedniowa. Starosta Jerzy Żmijewski dziękując wszystkim za dobrą współpracę przy realizacji tak oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji podkreślił, że przychylność oraz wsparcie finansowe partnerów przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy ul. Zagórską, a tym samym do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Otwarcia drogi dokonali: poseł Maria Zuba, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, wiceburmistrz Suchedniowa Dariusz Miernik, nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas, przedstawiciele firmy MAXOL Sp z o.o., przedstawiciele wykonawcy PRD Starachowice oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych z dyrektorem Markiem Czyżem.

W ramach realizacji inwestycji wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku blisko 950 metrów (od wiaduktu do granicy z lasem). Ulicę poszerzono do 5,5 m. Ponadto wybudowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m, pobocza utwardzono kruszywem, wykonano zjazdy na posesje wraz z przepustami, rowy przydrożne, regulację urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie poziome i pionowe, obsiew trawą oraz budowę 33 miejsc postojowych w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.

Całkowity koszt przebudowy ul. Zagórskiej wraz z budową chodnika wyniósł 2 113 109,91 zł i jak zaznaczył starosta Jerzy Żmijewski, realizacja inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy powiatu z pozostałymi czterema podmiotami, które ją współfinansowały.

A inwestycja realizowana była z takich źródeł finansowania jak: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 985 028,00 zł, Powiat Skarżyski – 448 081,91 zł, Gmina Suchedniów – 160 000,00 zł, Skarb Państwa Nadleśnictwo Suchedniów – 500 000,00 zł, firma MAXOL – darowizna 20 000,00 zł.

Zadowolenie z wykonania inwestycji wyrazili wszyscy inwestorzy, którzy zgodnie potwierdzali, że współdziałanie i współpraca to bardzo istotne czynniki decydujące o sukcesie w realizacji zadań mających służyć mieszkańcom.

Poseł Maria Zuba zaznaczając ogromny wkład środków rządowych w tę inwestycję życzyła, aby nowa droga służyła mieszkańcom i była bezpieczna.

Swoją radość z faktu oddania do użytkowania dla społeczności lokalnej ul. Zagórskiej wyraził także wicewojewoda Andrzej Bętkowski. Podkreślił, iż rząd kontynuuje te programy, które mają na celu drogi lokalne rozbudowywać i w ten sposób poprawiać dostępność różnych miejscowości do większych aglomeracji i powodować, że następuje rozwój ekonomiczny i gospodarczy w tych rejonach. Przypomniał także, że w latach 2016-2017 powiat skarżyski zainwestował i zaabsorbował w budowę dróg lokalnych ok. 8 mln złotych.

Zadowolenia z otwarcia drogi nie ukrywał także nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas. Z Funduszu Leśnego dołożyliśmy do tej inwestycji pół miliona złotych. Przez to chcemy pokazać, że Lasy również żyją dla społeczeństwa udostępniają tereny leśne, ale również dokładają środki i poprawiają bezpieczeństwo dla mieszkańców. Jest to również bezpieczeństwo leśne poprzez lepszą organizację dostępności pod kątem bezpieczeństwa pożarowego - wyjaśniał nadleśniczy Fitas.

Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla Starachowice. Właściciel Firmy Adrian Cieśla dziękując wszystkim za współpracę, zaznaczył, że cieszy się z realizacji tej inwestycji, gdyż efekt końcowy przerósł jego oczekiwania.

Przebudowa ul. Zagórskiej w Suchedniowie, zgodnie z umową trwała od lipca do końca października 2018 roku.

J.Jagiełło

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media