fbpx

Polecamy

W Skarżysku rozpoczyna się projekt „Dekalog rodziny” - zapraszamy chętnych do udziału w projekcie

Gmina Skarżysko-Kamienna od 1 stycznia 2020r. rozpoczęła realizację projektu „DEKALOG RODZINY” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Jego celem jest poprawa funkcjonowania społecznego 100 dzieci (52 dziewcząt i 48 chłopców) i ich otoczenia (50 osób) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez parafie i stowarzyszenia z terenu miasta w Skarżysku- Kamiennej.

Projekt „Dekalog rodziny” będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

Działania przewidziane projektem realizowane będą w odniesieniu do 3 grup docelowych:
1. Dzieci - dziewcząt i chłopców uczęszczających do świetlic w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji, w tym:
- kompetencji osobistych, społecznych - zajęcia z psychologiem - trening kompetencji życiowych
(z uwzględnieniem tematyki równości szans i niedyskryminacji);
- kompetencji obywatelskich - zajęcia z prawnikiem „prawo dla dzieci” (m.in. prawa dzieci,
jak je chronić, gdzie zgłosić się po pomoc, bezpieczeństwo w sieci, równość szans
i niedyskryminacja - czym jest jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania);
- kompetencji w zakresie przedsiębiorczości - konsultacje z doradcą zawodowym dla grupy starszych dzieci (13 lat i powyżej - istotne z uwagi na diagnozę predyspozycji zawodowych przed podjęciem decyzji o kierunku dalszej nauki);
- kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - zaplanowano blok warsztatów profilaktycznych dla dzieci obejmujących zagadnienia m.in. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, komunikacji - konkretna tematyka warsztatów dostosowana będzie do grupy docelowej w oparciu o wyniki rozmów diagnostycznych i weryfikacji obszarów problemowych określonych w Indywidualnym Planie Wsparcia;
Ponadto:
- warsztaty z zakresu bezpieczeństwa z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej;
- z uwagi na fakt, że większość dzieci pochodzi z rodzin o bardzo niskich dochodach w rodzinie, które nie są w stanie w sposób atrakcyjny zapewnić czasu wolnego dzieciom, w ramach projektu zaplanowano organizację zimowiska w okresie ferii zimowych oraz półkolonii w czasie wakacji
z elementami programów profilaktycznych.

2. Ich otoczenia - rodzin (m.in. rodziców, opiekunów, rodzeństwa) w zakresie: warsztatów kompetencji rodzicielskich, dostępu do systematycznego poradnictwa psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień- zgodnie z IPW.

3. Wychowawców bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicach w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji z zakresu metod i technik pracy socjoterapeutycznej, skutecznej interwencji w sytuacji konfliktu, przeciwdziałania uzależnieniom, pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Zdobyta wiedza ma przyczynić się do wzrostu kompetencji wychowawców oraz przełożyć się w przyszłości na możliwość samodzielnego prowadzenia oddziaływań profilaktycznych przez wychowawców bez konieczności zatrudnienia dodatkowej specjalistycznej kadry. Dodatkowo zorganizowane zostanie szkolenie z zakresu równości szans i niedyskryminacji - czym jest, jak reagować w przypadku jej nieprzestrzegania.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do skontaktowania się z biurem projektu:
Referat Zdrowia Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej (pok. 009)
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko- Kamienna
tel. 41 25 20 154, 41 25 20 118, 41 25 20 154

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media