fbpx

Polecamy

Radni powiatu obradowali na 50. w kadencji sesji

W czwartek, 23 marca odbyła się L w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Sesję zdominowały sprawozdania z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz powiatowego rynku pracy, a także z działalności w ubiegłym roku komisji rady powiatu. Radni podjęli także osiem uchwał dotyczących spraw budżetowych, edukacyjnych oraz w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. 

Radni podczas czwartkowej sesji rady określili tegoroczne zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W 2023 roku powiat skarżyski na realizację tych zadań otrzymał łącznie 4.492.100,00 zł. Pieniądze te w wysokości 2.769.600,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu, a pozostała kwota w wysokości 1.722.500,00 zł została rozdzielona na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (26.000,00 zł) i społecznej (1.696.500,00 zł).

Środki z zakresu rehabilitacji zawodowej zostały przeznaczone zgodnie z zapotrzebowaniem PUP w Skarżysku-Kamiennej na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu.

Natomiast w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej największą pulę środków, czyli 777 tys. zł, przeznaczono na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wraz z opiekunem oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 666 tys. zł. Ponadto przy podziale środków PFRON uwzględniono dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (łącznie z usługą tłumacza języka migowego lub tłumacza — przewodnika). W tym zakresie potrzeby mieszkańców naszego powiatu zostały oszacowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 234 tys. zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 19 tys. 500 zł na  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Radni wrazili także zgodę na złożenie wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącego zezwolenia na utworzenie z dniem 1 września 2023 r. oddziału przygotowania wojskowego w Technikum nr IV wchodzącym w skład Zespołu Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. W oddziałach przygotowania wojskowego realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej. Program w części teoretycznej realizowany jest przez szkołę, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Szkoła od 2009 roku, nieprzerwanie prowadzone są zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej o tematyce obronnej pod nazwą „Innowacja wojskowa”, stanowiące bazę doświadczeń dla organizacji szkolenia w planowanym Oddziale Przygotowania Wojskowego. Partnerami szkoły w zakresie szkolenia praktycznego są Wojskowe Centrum Rekrutacji, Klub Sportowy „Świt” (strzelnica) w Starachowicach oraz Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.

Przyjęto także uchwałę dotyczącą przyjęcia zadań od Wojewody Świętokrzyskiego z zakresu administracji rządowej. Są to zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2023 – 2027. W tym roku kwalifikacja wojskowa w powiecie skarżyskim rozpocznie się 15 maja.   

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035
 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
 • wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Skarżyski długoterminowej pożyczki,
 • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu oraz ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2023 rok.

Zapoznali się również z informacją z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Skarżyskim na lata 2021-2023 oraz ze sprawozdaniami:

 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski za 2022 rok.
 • z realizacji Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie na lata 2020-2022 i osiągniętych wyników.
 • rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych jednostek służby zdrowia.
 • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.
 • z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli za rok 2022.
 • Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej.
 • Komisji Rady Powiatu Skarżyskiego z działalności w roku 2022.

Pełny zapis L sesji Rady Powiatu Skarżyskiego https://www.youtube.com/watch?v=VaaWAjTh3eo


reklama


                       

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media