fbpx

Polecamy

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowanie powiatowych służb, inspekcji i straży do okresu wakacyjnego oraz ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu skarżyskiego za rok ubiegły w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz - to główne tematy, którymi zajmowała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu 15 lipca br.

Posiedzenie komisji, której przewodniczył starosta skarżyski Artur Berus odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatowych instytucji, inspekcji i straży zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, delegaci Rady Powiatu Skarżyskiego oraz przedstawiciele gmin.

Z informacji przedstawionych przez straż pożarną, policję, weterynarię na temat działalności jednostek w pierwszym półroczu 2022 r. wynika, że minione miesiące w powiecie skarżyskim były bezpieczne, a obecnie sytuacja w obrębie nadzoru higieniczno-sanitarnego jest bardzo dobra.

W dalszej części posiedzenia omówiono tematykę związaną ze stanem przygotowań służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne wakacje”, bezpieczny wypoczynek na terenie miasta, monitorowanie i kontrolowanie miejsc oraz obiektów letniego wypoczynku. Oceniono także przygotowania do sezonu letniego oraz stan bezpieczeństwa kąpielisk na terenie powiatu. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Machowski poinformował, że straż pożarna w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych skontrolowała trzy zgłoszone obiekty na terenie powiatu skarżyskiego przeznaczone do organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Są to - Ośrodek wypoczynkowy Rejów w Skarżysku-Kamiennej oraz w Suchedniowie - Hotel Paradiso i Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica". Wszystkie zostały dopuszczone do zorganizowania wypoczynku. Ponadto w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży nad wodą” przeprowadzono trzy tematyczne prelekcje dla uczestników i opiekunów w miejscach gdzie odbywał się lub odbywa wypoczynek letni. Z informacji przedstawionej przez podinsp. Krzysztofa Leśniewskiego, naczelnika Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Skarżysku-Kamiennej wynika, że policja przed sezonem letnim dokonuje lustracji wszystkich zbiorników wodnych na terenie powiatu pod kątem prawidłowości oznaczeń i przeglądu wyposażenia. W tym roku do użytku dopuszczone zostały zbiorniki na Rejowie, w Bliżynie, Mostkach, Suchedniowie i Jaśle (gmina Łączna). Wszystkie te akweny w godzinach od 10 do 18 lub 19 w sezonie wakacyjnym są nadzorowane przez 2 ratowników. Nie dopuszczone natomiast do wypoczynku są dwa kąpieliska w Skarżysku-Kamiennej - Bernatka i Piachy, tu obowiązuje zakaz kąpieli. W ramach działań profilaktycznych jeszcze w trakcie trwania roku szkolnego policjanci przeprowadzili w szkołach pogadanki i prelekcje na temat bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą. Dodatkowo w okresie wakacyjnym patrole są zadarniowane w celu zwracania uwagi na wykroczenia, przestępstwa i spożywanie alkoholu. Ze sprawozdania przedstawionego przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku Kamienne Marka Kowalika wynika, że do sanepidu zgłoszono 14 form wypoczynku letniego w tym: 4 – to półkolonie letnie oraz 10 form wyjazdowych z czego trzy to są wyjazdy kolonijne, a 7 – to obozy sportowo-rekreacyjne. Z form tych łącznie korzysta 480 uczestników z czego 430 na wypoczynkach wyjazdowych i 50 – na półkoloniach. Wszystkie formy są na bieżąco kontrolowane i obecnie nie ma żadnych zastrzeżeń ze strony sanepidu. Natomiast jeśli chodzi o kąpieliska, to na terenie powiatu skarżyskiego jest ich pięć - Rejów, Suchedniów, Bliżyn, Mostki i Jaśle. - Wszystkie na razie są dopuszczone do kąpieli, woda jest dobrej jakości – poinformował przedstawiciel sanepidu.

W kolejnym punkcie obrad omówiono sytuację związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w roku 2021. Z danych statystycznych sanepidu wynika, że ogółem w 2021 r. na terenie powiatu skarżyskiego zarejestrowano 4113 przypadków zachorowań, z czego 606 osób było hospitalizowanych, z krótcy 214 zmarło. Odnotowano 209 podejrzeń zachorowań na Covid i SARS-CoV-2 oraz bardzo dużo ognisk zachorowań, które dotyczyły przede wszystkim zakładów opieki zdrowotnej oraz placówek oświatowych (350 ognisk). Jak zaznaczył przedstawiciel sanepidu Marek Kowalik obecnie sytuacja jest opanowana i nadzorowana, jednak jak zauważył zagrożenie wcale nie minęło. Dla porównania przytoczył dane statystyczne z pierwszego kwartału 2022 r., gdzie w powiecie skarżyskim odnotowano 3,5 tys. zachorowań, 380 hospitalizacji, 71 zgonów oraz 13 ognisk. Nadmienił również, że na dzień 13 lipca 2021 r. sanepid odnotował 3 zachorowania na Covid, a 13 lipca 2022 r. - 8 zachorowań. W związku z tym, zaapelował o przestrzeganie zasad sanitarnych takich jak dystans, dezynfekcja, unikanie dużych skupisk ludzkich.

W sprawach różnych członkowie komisji poruszyli również problem zgłaszany przez mieszkańców miasta dotyczący spożywania alkoholu i głośnego zachowania młodzieży w godzinach wieczornych i nocnych na placu Staffa oraz stadionie Ruchu. Wnioskowano, aby wzmocnić w tych miejscach kontrole i patrole policyjne. Omówiono także uwarunkowania związane z ograniczeniem ruchu na terenie miasta w trakcie realizacji inwestycji na drogach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z pozyskanymi przez powiat skarżyski środkami z Unii Europejskiej na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą, członek zarządu powiatu Adam Ciok omówił główne założenia projektu, którego głównym celem jest świadczenie pomocy w zakresie oparcia społecznego, aktywizacji społecznej oraz adaptacji do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia. Z projektu w powiecie skarżyskim będzie mogło skorzystać 200 osób – uchodźców z Ukrainy.

Na zakończenie posiedzenia starosta Artur Berus podziękował jednostkom, służbom, inspekcjom i strażom za owocny miniony rok współpracy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu skarżyskiego.

 


reklama


PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media