fbpx
Logo
Wydrukuj tę stronę

Blisko 900 tys. zł dofinansowania pozyskał powiat skarżyski na poprawę bezpieczeństwa pieszych

Blisko 900 tys. zł dofinansowania pozyskał powiat skarżyski na poprawę bezpieczeństwa pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oznacza to, że wszystkie złożone przez samorząd powiatowy wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone uzyskując wnioskowane wsparcie. Pozyskane środki pozwolą wybudować i przebudować łącznie sześć przejść dla pieszych na drogach powiatowych usytuowanych w gminach Skarżysko-Kamienna, Bliżyn i Skarżysko Kościelne.

Powiat skarżyski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze na 2021 rok złożył łącznie 6 wniosków mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Z opublikowanej, przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, oficjalnej listy dofinansowanych zadań wynika, że wszystkie wnioski powiatu skarżyskiego otrzymają wsparcie finansowe.

To bardzo dobra wiadomość dla naszego powiatu. W ramach złożonych wniosków ubiegaliśmy się o blisko 900 tys. dofinansowania i takie pieniądze zostały nam przyznane. W złożonych wnioskach uwzględniliśmy te przejścia dla pieszych na drogach powiatowych, które w naszej ocenie wymagają najpilniejszego przebudowania po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym mieszkańców naszego powiatu. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg umożliwi nam wykonanie przebudowy i budowy łącznie sześciu przejść – mówi starosta Artur Berus. - Dwa wnioski uwzględniają przejścia usytuowane na terenie gminy Bliżyn, dwa - na terenie gminy Skarżysko Kościelne, jeden dotyczy przejścia w gminie Suchedniów oraz jeden w Skarżysku-Kamiennej – dodaje starosta.   

Dofinansowanie w maksymalnej wysokości 80% otrzymały następujące zadania:

 1. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej.
 • wartość zadania 250 tys. zł,
 • dofinansowanie 200 tys. zł,
 • wkład własny – 50 tys. zł.  
 1. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie.
 • wartość zadania – 214 600 zł
 • dofinansowanie - 171 000 zł
 • wkład własny - 42 920 zł
 1. Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie gm. Skarżysko Kościelne.
 • wartość zadania – 145 tys. zł
 • dofinansowanie - 116 000 zł
 • wkład własny – 29 tys. zł
 1. Budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sorbin gmina Bliżyn.
 • wartość zadania – 250 tys.
 • dofinansowanie 200 tys. zł
 • wkład własny – 50 tys. zł
 1. Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 0437T i Nr 0446T w miejscowości Nowy Odrowążek gmina Bliżyn.
 • wartość zadania – 200 tys. zł
 • dofinansowanie - 160 tys. zł
 • wkład własny – 40 tys. zł
 1. Przebudowa przejścia dla pieszych polegająca na doświetleniu wraz z zainstalowaniem radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska.
 • wartość zadania – 200 tys. zł
 • dofinansowanie - 32 tys. zł
 • wkład własny – 8 tys. zł

Wszystkie dofinansowanie zadania są zadaniami jednorocznymi i powinny zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.


reklama


 

Projekt i wykonanie Spotted: Media