fbpx

Polecamy

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r.

W tym roku kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu skarżyskiego odbędzie się we wrześniu. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano łącznie 420 osób, w tym 308 mężczyzn z rocznika podstawowego czyli urodzonych w 2002 r.. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz  zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. W powiecie skarżyskim kwalifikacja wojskowa 2021 rozpocznie się 13 września i potrwa do 30 września.

Na terenie powiatu skarżyskiego funkcjonuje Powiatowa Komisji Lekarska w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 (tel. 41 395-30-56). Jej celem jest badanie stanu zdrowia osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie orzeczeń. Jak informuje kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Agnieszka Prusinowska w tym roku kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie we wrześniu zgodnie z następującym harmonogramem:

 • Miasto Skarżysko-Kamienna – 13 – 22 września 2021 r.,
 • Gmina Łączna – 23 września 2021 r.,
 • Gmina Skarżysko Kościelne – 24 września 2021 r.,
 • Gmina Bliżyn – 27 września 2021 r.,
 • Miasto i Gmina Suchedniów – 28 i 29 września 2021 r..

30 września 2021 r. będzie dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1997-2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy
 • dokument stwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.


reklama


W br. do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano łącznie 420 osób, w tym:

 • 308 mężczyzn urodzonych w 2002 r.,
 • 108 mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • 4 kobiet urodzonych w latach 1997-2002, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku akademickim 2020/2021 kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się w trybie ochotniczym.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich - podczas kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny,
 • kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe.
 • kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia.

Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.

J.Jagiełło/Powiat Skarżyski

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media