fbpx

Polecamy

Droga w Podłaziu przebudowana. Jest bezpiecznie i dla pieszych i dla kierowców

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1845T (0590T) oraz 1406T (0588T)  w miejscowości Podłazie w gminie Łączna. Inwestycja o wartości ponad 2 mln zł została w 95% zrealizowana ze środków pozyskanych przez Powiat Skarżyski z programu Polski Ład. Odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych dokonano przy udziale przedstawicieli Zarządu Powiatu Skarżyskiego – starosty Artura Berusa, przewodniczącego rady Jerzego Żmijewskiego oraz członków Tadeusza Bałchanowskiego, Cezarego Błacha i Moniki Pająk, dyrekcji i pracowników ZDP, przedstawicieli władz Gminy Łączna oraz wykonawcy. Przebudowa zwiększyła bezpieczeństwo i komfort użytkowników drogi.

Przebudowa drogi powiatowej klasy Z, o kategorii obciążenia ruchem – KR6, w Podłaziu realizowana była w formule „wybuduj”. Przebudowany został łuk drogi na odcinku ponad 215 mb. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m, wybudowano chodniki z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz zjazdy do posesji. Zamontowano także bariery sprężyste i poręcze ochronne oraz wykonano oznakowania poziome i pionowe. 

Zadanie zrealizowane w ramach Polskiego Ładu. Odbieramy bardzo ważny odcinek drogi z uwagi bardzo duże natężenie ruchu w tym miejscu. Wielu mieszkańców korzysta każdego dnia z tej drogi, mamy tu w okolicy szkołę, kościół, więc teraz będziemy bezpiecznie wszyscy się tu przemieszczać – podkreślił starosta Artur Berus przekazując, Wójtowi Gminy Łączna, w imieniu władz powiatu skarżyskiego nowy, przebudowany odcinek drogi powiatowej w miejscowości Podłazie w gminie Łączna. Starosta podziękował także wykonawcy - firmie Kami za wykonanie przebudowy oraz wszystkim zaangażowanym w realizację zadania.

Wójt Wojciech Fąfara dziękując Staroście za wykonaną inwestycję zaznaczył, że ma nadzieję, iż nie jest to ostatnia inwestycja powiatowa na terenie gminy, że współpraca między samorządami będzie dobra i efektywna oraz życzył, aby powiat dalej się rozwijał.

Obecny przy odbiorze drogi przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski życzył „żeby mieszkańcy i użytkownicy jeździli bezpiecznie, bo zastosowane rozwiązanie według znawców przedmiotu jest bezpieczne”. Przypomniał także, iż było wiele koncepcji rozwiązań przebudowy tego fragmentu drogi i ostatecznie została wybrana najbardziej rozsądna, uwzględniająca specyfikę i konfigurację trudnego terenu.

Droga powiatowa nr 1845T (0590T) oraz 1406T (0588T) w miejscowości Podłazie w gminie Łączna jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w gminie.

Droga prowadzi do kilku sołectw w naszej gminie, do wszystkich instytucji, łączy z powiatem kieleckim, dlatego to jest bardzo ważna dla nas droga, no i nie ukrywamy, że liczymy na realizacje kolejnego etapu – mówiła reprezentująca w zarządzie i radzie powiatu gminę Łączna, członek zarządu powiatu Monika Pająk, przekazując jednocześnie podziękowania, które skierowała do starosty Artura Berusa Zarządu oraz Rady Powiatu Skarżyskiego poprzedniej kadencji, które podejmowały decyzję o przebudowie drogi, do posła Krzysztofa Lipca za wsparcie przy ubieganiu się o środki z Polskiego Ładu, do radnej gminy Łączna Marty Siewierskiej, która zabiegała o tę inwestycję, podziękowała także nieobecnemu już wójtowi gminy, śp. Romaualdowi Kowalińskiemu oraz dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.    

Inwestycja z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu oraz specyfikę uwarunkowania terenu była trudna do wykonania.

To jest stosunkowo mały odcinek, bo 215 m, ale naprawdę uciążliwy, realizowany w trudnych warunkach. Układanie krawężników przy tych jeżdżących tirach to nie była rzecz prosta – podkreślił dyrektor DZP Marek Czyż, zaznaczając, że wykonawca doskonale sobie poradził z tymi niedogodnościami, zachowując pełne bezpieczeństwo.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 011 480,56 zł, w tym 95% kosztów kwalifikowanych stanowiących kwotę 1 782 429,61 zł, to środki pozyskane z Polskiego Ładu, pozostałą część w wysokości 229 050,95 zł to środki własne Powiatu Skarżyskiego.


reklama


Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” z Kurzelowa.  

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1845T (0590T) oraz 1406T (0588T) w miejscowości Podłazie” realizowana była w ramach zadania pn: „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych: -Nr 1751T (0444T) Brzeście – Zagórze, -Nr 1763T (0573t) Michałów, -Nr 1406T (0588T) Kamionki  – Etap II”, na które Powiat Skarżyski pozyskał łącznie blisko 14 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu.

odbiór drogi w Podłaziu w gminie Łączna - uczestnicy odbioru na terenie inwestycji odbiór drogi w Podłaziu w gminie Łączna - uczestnicy odbioru na terenie inwestycji odbiór drogi w Podłaziu w gminie Łączna - uczestnicy odbioru na terenie inwestycji  droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie  droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie przedstawiciele władz powiatu na terenie przebudowanej drogi w Podłaziu w gminie Łączna odbiór drogi w Podłaziu w gminie Łączna - podpisanie protokołu droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie droga w Podłaziu w gminie Łączna po przebudowie tablica informacyjna o dofinansowaniu do inwestycji z rządowego programu Polski Ład

PS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media