fbpx

Polecamy

Regulamin konkursu pt. „ Bilety na Kabaret Moralnego Niepokoju w Skarżysku-Kamiennej ”

Regulamin konkursu pt. „ Bilety na Kabaret Moralnego Niepokoju w Skarżysku-Kamiennej ”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem konkursu jest firma SpottedMedia ul. Legionów 122D/503, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.2. Zasady konkursu zostały zawarte w przedstawionym regulaminie.
1.3. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują zasady regulaminu.
1.4. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji przebiegu konkursu, Organizator powoła
Kapitułę Konkursową. Decyzje Kapituły są ostateczne.
1.5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, grą której wynik
zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
1.6. Organizator może usunąć post lub komentarz jeżeli jego treść narusza dobra osobiste
innych osób, ma charakter obraźliwy, wulgarny itp.
1.7. Czas trwania konkursu od 25.09.2020r. do 26.09.2020r.
2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie zamieszczone w poście
konkursowym.
2.2. Nagrody zostaną przekazane osobom uprawnionym do ich otrzymania.
2.3. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
zamieszczonych materiałów na potrzeby konkursu.
2.4. Wygrywa 2 osoby, które zostaną wybranę przez Kapitułę Konkursową. Nagrodami są bilety wstępu na Kabaret Moralnego Niepokoju, który odbędzie się w dniu 27.09.2020 o godznie 17:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
3. Zasady konkursu
3.1. Aby wziąć udział w konkursie, należy zamieścić w komentarzu pod postem
konkursowym: wpis dlaczego to Ty chcesz wybrać się na kabaret.
3.2. Organizator konkursu ma prawo do nieprzyznania poszczególnych nagród w przypadku,
gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich innych osób.
4. Postanowienia dodatkowe
4.1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z
regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie
danych jest podstawowym warunkiem przekazania nagród.
4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysłania informacji dotyczącej Konkursu drogą
elektroniczną lub poprzez SMS zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zamianami), na co
Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę.
4.4. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników w celu wykonania czynności
wynikających z regulaminu konkursu.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania
konkursu.
4.6. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do kapituły konkursowej.
4.7 Organizator oświadcza, że nie wysyła nagród poza granice Polski.
4.8 W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media