fbpx

Polecamy

Nieruchomość byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych w Skarżysku-Kamiennej wystawiona na sprzedaż

Starostwo powiatowe wystawiło na sprzedaż nieruchomość przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej, na której niegdyś zlokalizowana była kotłownia i spalarnia odpadów medycznych. Nieruchomość według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenie zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej, a częściowo na terenach usług komercyjnych. Przetarg został wyznaczony na 20 grudnia 2022 r..

Nieruchomość przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej składa się z działki gruntowej Nr 87/4 o powierzchni 8308 m2 zabudowanej budynkiem byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych, budynkiem magazynu oleju opałowego oraz budynkiem garażowym. Ponadto na działce znajduje się stacja trafo ST 15/04 kW, stanowiąca odrębną własność PGE Dystrybucja. Działka posiada kształt prostokątny i leży w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni zdrowia, lądowiska dla helikopterów medycznych, terenów leśnych. Dalej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Sokolej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 87/6 (obręb 0002 Borki, arkusz mapy nr 12). Wartość służebności (jednorazowa opłata za ustanowienie służebności) wynosi 40.300,00 zł  + 23% VAT. Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim nr 1.

Budynek byłej kotłowni i budynek spalarni odpadów medycznych o powierzchni użytkowej 1.658,41 m2, powierzchnia zabudowy 1.329,80 m2 zostały wybudowane w latach osiemdziesiątych XX wieku. Są one wykonane metodą uprzemysłowioną i częściowo tradycyjną. Obecnie nieużytkowane z zaprzestaną gospodarką remontową. Stan techniczny budynku kotłowni określa się jako średni w kierunku złego. Stan techniczny spalarni określa się jako zły (budynek został częściowo zniszczony podczas pożaru kilka lat temu).

Budynek magazynu oleju opałowego ma powierzchnię użytkową 132,43m2 oraz powierzchnię zabudowy 137,16m2. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, wykonany metodą uprzemysłowioną. Budynek w dobrym stanie technicznym.

Natomiast budynek garażowy o powierzchni użytkowej 46,67m2 i powierzchni zabudowy 58,73m2 jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym wykonanym metodą tradycyjną. Jego stan techniczny określa się jako średni z tendencją pogarszającą się.

Dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z 2021 r. zgodnie, z którym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: U/WM czyli teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz symbolem Z – tereny zieleni urządzonej. Ponadto w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą rady miasta z roku 2008 r., zgodnie z którym nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem U1 - tereny usług komercyjnych. Natomiast zgodnie z danymi z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka nr 87/4 oznaczona jest symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego, został wyznaczony przez Zarząd Powiatu Skarżyskiego na 20 grudnia 2022 r..

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 2.043.740,00 zł. 

Szczegóły dotyczące nieruchomości i warunków przetargu znajduje się w linku http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=1132&bip_id=9639

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej pok. nr 304 – tel. 41 39 53 019 lub pok. 302 tel. 41 39 53 094.


reklama


J.Jagiełło/Powiat Skarżyski

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media