fbpx

Polecamy

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowane w ZPEW

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szkolna 15 rozpoczyna realizację pilotażowego modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Placówka na ten cel, za pośrednictwem powiatu, pozyskała środki z projektu grantowego, które podczas środowej sesji rady zostały wprowadzone do tegorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego. Ponadto szkoła zadeklarowała chęć realizacji specjalistycznego centrum (SCWEW) w połączeniu z programem pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (CIDON) finansowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym starosta Artur Berus i dyrektor ZPEW Marcin Kruk spotkali się z dyrektorem kieleckiego oddziału PFRON Andrzejem Michalskim, aby m.in. omówić zasady naboru wniosków i realizacji zadań w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”. Przekazali także podziękowania za dotychczasową owocną współpracę z kieleckim oddziałem PFRON.

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty to inicjatywa służąca podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej. Jest realizowany jako nowe rozwiązanie w systemie edukacji w Polsce. Program zakłada, że pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwi weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Projekt będzie także realizowany w powiecie skarżyskim.

- Miło nam poinformować, że projekt grantowy pod nazwą „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskał dofinansowanie w ramach aplikowanego wniosku. Centrum funkcjonować będzie w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej - informuje dyrektor ZPEW Marcin Kruk.

Projekt o wartości 1 634 550,20 zł jest całkowicie finansowany ze środków zewnętrznych - ponad 84% to środki unijne, a ponad 15% stanową środki z budżetu państwa. W związku z tym, iż projekt będzie realizowany do 2023 radni 18 sierpnia podczas XXXV sesji rady powiatu wprowadzili pozyskane z grantu pieniądze zarówno do tegorocznego budżetu powiatu, jak i do wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto zarząd powiatu powołał do realizacji zadań wynikających z projektu 13-sto osobowy zespół ekspertów i koordynatorów pod kierunkiem dyrektora M. Kruka.    

- Powstające w Polsce w formie pilotażu Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą mają być ważnym elementem wsparcia szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej. Jestem usatysfakcjonowany, że dyrekcja i pracownicy ZPEW oraz pracownicy wydziału edukacji naszego starostwa wykazali dużą aktywność w skutecznym przygotowaniu wniosku o pozyskanie na ten cel grantu finansowego – mówi starosta Artur Berus nie ukrywając zadowolenia, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu szkoła, jako pierwsza w naszym województwie będzie realizować ten pilotażowy model.

Jak zaznacza dyrektor ZPEW Marcin Kruk celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci, uczniów czy słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. - W związku z tym na etapie pisania wniosku dodatkowo nasza placówka zadeklarowała realizację działań przewidzianych w ramach Programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (CIDON) finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Funkcjonujący w tej strukturze Ośrodek Wsparcia i Testów oferować będzie świadczenie porad osobom z niepełnosprawnością, wypożyczanie sprzętów, urządzeń lub oprogramowania w celu testowania w warunkach domowych przez osoby z niepełnosprawnością, a także świadczenie porad członkom rodzin osób z niepełnosprawnością i ich opiekunom – dodaje dyrektor Kruk.

Aby skorelować Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą z Ośrodkiem Wsparcia i Testów, ZPEW przy wsparciu i aprobacie samorządu powiatu skarżyskiego będzie aplikować o dodatkowe dofinansowanie z PFRON w ramach Programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” (CIDON). W związku z tym starosta Artur Berus i dyrektor ZPEW Marcin Kruk spotkali się z dyrektorem kieleckiego oddziału PFRON Andrzejem Michalskim. Wizyta miała charakter roboczy. W trakcie, przede wszystkim, omówiono zasady naboru wniosków i realizacji zadań w ramach programu. Dyrektor PFRON pogratulował pozyskanego grantu na utworzenie w skarżyskim ZPEW Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, wyraził także zadowolenie z inicjatywy włączenia w te działania zadań proponowanych przez program PFRON. Starosta A. Berus oraz dyrektor M. Kruk podziękowali także za dotychczasową owocną współpracę z PFRON przekazując na pamiątkę obraz wykonany przez podopiecznych Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska wyjaśniając radnym założenia realizacji grantowego projektu pilotażowego oraz programu „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” poinformowała, że uzyskanie dodatkowego dofinansowania z PFRON umożliwi utworzenie także dużej wypożyczalni nowoczesnego sprzętu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby całego województwa.    

Projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowany będzie do końca czerwca 2023 roku.


reklama


J.Jagiełło/Powiat Skarżyski

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media