fbpx
Logo
Wydrukuj tę stronę

Ponad 4 miliony złotych wynosi zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Celsium!

Celsium dostawca ciepła systemowego. Przez 365 dni w roku dba o komfort mieszkańców Skarżyska. Dostarcza do naszych mieszkań ciepłą wodę i ogrzewanie, zwłaszcza gdy za oknem panują niskie temperatury.

Niestety odbiorcy ciepła mieszkający w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku–Kamiennej, ponownie znaleźli się w trudnej sytuacji.

Brak wpłat ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej za dostarczone ciepło powoduje, iż ciągłość dostaw ciepła do mieszkań jest zagrożona. Pomimo wielomiesięcznych starań firmy Celsium, prowadzonych rozmów z Zarządem Spółdzielni, stałej windykacji wierzytelności, sytuacja finansowa Spółdzielni jest coraz gorsza.

Obecnie zadłużenie Spółdzielni Mieszkaniowej wobec Celsium z tytułu dostaw ciepła wynosi ponad 4 miliony złotych, co oznacza, że średnie zadłużenie na jeden blok mieszkalny wynosi ponad 131 tysięcy złotych.

Jak informuje Spółka Celsium, wszelkie możliwości negocjacji ze Spółdzielnią Mieszkaniową, próby polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji zostały już wyczerpane. Obecny poziom zadłużenia Spółdzielni wobec Celsium istotnie pogarsza płynność finansową Spółki, a to z kolei może mieć negatywny wpływ na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła również dla pozostałych mieszkańców miasta. Zaproponowana przez Zarząd Spółdzielni wysokość wpłat za dostarczone ciepło nie pozwala na spłatę dotychczasowych należności i skutkuje dalszym wzrostem zadłużenia.


reklama


Wobec tego Celsium poinformowało mieszkańców będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, iż w przypadku braku spłaty zadłużenia, kolejny sezon grzewczy 2021/2022 nie będzie uruchomiony.

Decyzja o wstrzymaniu dostaw ciepła w kolejnym sezonie nie jest dla nas łatwa i zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Jesteśmy gotowi do konstruktywnego działania, które doprowadzi do wyjścia z tej trudnej sytuacji.” - Zarząd Spółki Celsium – „Częściowym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie Wspólnot Mieszkaniowych lub utworzenie odrębnych dla opłat za ciepło rachunków bankowych dla każdego bloku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej, tak aby pieniądze za ogrzewanie bezpośrednio trafiały do dostawcy ciepła. To jednak wymaga działań ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej i Mieszkańców jej zasobów mieszkaniowych” – dodaje Zarząd dostawcy ciepła.

Skarżysko-Kamienna, 31.03.2021r.

Komunikat prasowy Celsium Sp. z o.o.

Projekt i wykonanie Spotted: Media