fbpx

Polecamy

Za nami XXIII Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego (ZDJĘCIA)

W piątek, 25 września odbyła się XXIII Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk. Sesja odbyła się po raz kolejny w trybie zdalnym w związku z sytuacją pandemii jaka panuje w kraju.

Na początku sesji były problemy na łączach co mogło powodować utrudnienia w przeprowadzeniu sesji, część radnych uczestniczących w sesji korzystała z sali konferencyjnej (pl. Floriański) w której zawsze odbywają się sesję, druga grupa radnych (PiS) zasiedli w sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego, a dwóch radnych uczestniczyło w sesji z domu. Radny Wojcieszek (PiS), w związku z problemami które wystąpiły na początku zaproponował aby wszyscy radni zebrali się w jednej sali. Radnemu Wojcieszkowi nie przeszkadzało to mimo, że w piątek padł rekord zakażeń na koronawirusa (blisko 1600 zachorowań). Przypomnijmy, Radni z PiSu nie wzięli udziału w sesji rady powiatu w marcu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym (podczas sesji były zapewnione wszystkie wymogi sanitarne), wówczas chorych w naszym kraju dziennie było około 50-80 osób. Czy to nie absurd? 

Rajcowie podczas sesji wysłuchali sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego. Została im również przedstawiona informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku i informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. 

Następnie Dyrektorzy MOMP, OLK i ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przedstawili radnym ocenę sytuacji ekonomiczo-finansowej.

Rada dokonała istotnych zmian w budżecie na 2020 r. m.in. w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. I tak:

Zabezpieczono 260 tys. zł jako wkład własny do planowanej przebudowy drogi powiatowej Sadek - Kierz Niedźwiedzi. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania w 2020 roku w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 mln 300 tys. zł, z czego przewidywane dofinansowanie to 60% wartości zadania. Powiat zwrócił się również do gminy Skarżysko Kościelne o współfinansowanie realizacji inwestycji.

W związku z tym, że powiat będzie ubiegał się w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy", radni zabezpieczyli w budżecie kwotę w wysokości 105 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego. Powiat w bieżącym roku przewiduje wydatkować na ten cel 5 tys. zł, a w przyszłym roku 100 tys. zł.

Radni wyrazili także zgodę na wprowadzenie do tegorocznego budżetu kwoty w wysokości 84 tys. zł z przeznaczeniem realizację 3 zadań związanych z:

wymianą barier zamontowanych pomiędzy pasami drogowymi przy ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej - 30 tys. zł,
utrzymaniem zieleni w pasach drogowych przejętych od Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na poprawę odwodnienia - 50 tys. zł
częściowym pokryciem wkładu własnego do wykonania remontu w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej w Skarżysku-Kamiennej - 4 tys. zł. Powiat na remont pomieszczeń pozyskał także dofinansowanie z PFRON. Wartość zadania 57 tys. zł
Ponadto radni zabezpieczyli kwotę 126 484 zł, jako wkład własny na realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków PFRON, związanych z zakupem samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora oraz na potrzeby uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Znaczną część obrad wypełniły informacje dotyczące wykonania budżetu powiatu oraz kształtu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, a także te związane wykonaniem planów finansowych za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. Radni dokonali także oceny ekonomiczno-finansowej powiatowych jednostek zdrowia oraz wysłuchali sprawozdania z działań podejmowanych w 2019 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.

Na zakończenie radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035,
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,
3) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku,
4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,
5) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk zakończył obrady.


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media