fbpx

Polecamy

Od dziś obowiązuje zakaz pływania motorówkami i skuterami po zalewie Rejów

Dziś, 21 maja wszedł w życie przepis, który zakazuje używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennej. Stosowną uchwała została podjęta przez Radę Powiatu Skarżyskiego podczas XX sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. Za uchwałą głosowało 12 radnych, 1 przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu

Zgodnie z przepisami uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Przygotowania do wprowadzenia uchwały trwały ponad rok. Zlecono między innymi badanie poziomu hałasu na Rejowie. Wykazały znaczne przekroczenie norm w czasie, kiedy pływały skutery. Przeprowadzono konsultacje społeczne - z 336 osób, które przysłały ankiety do starostwa, ponad 75 procent było za całkowitym zakazem dla sprzętu motorowodnego, ponad 17 procent za wprowadzeniem ograniczeń, a tylko nieco ponad 7 procent za pozostawieniem zbiornika otwartym dla skuterzystów. Zorganizowano również spotkanie zainteresowanych stron, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Do porozumienia nie udało się dojść,. Zrobiliśmy wszystko co możliwe, by doprowadzić do konsensusu. - argumentował radny Adam Ciok dla portalu Echo Dnia.eu

Osoby nieprzestrzegające zakazów wynikających z prawa miejscowego podlegają karze grzywny zgodnie z artykułem 338 ochrony środowiska "Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale rady powiatu wydanej na podstawie art. 116 ograniczenia i zakazy używania jednostek pływających ust. 1, podlega karze grzywny." Sankcją przewidziana przez art. 338 prawo ochrony środowiska jest grzywna wymierzana w granicach określonych przez art. 24 § 1 k.w. czyli od 20 zł do 5000 zł.


reklama


Uzasadnienie uchwały

Mając na uwadze liczne skargi mieszkańców posiadająych posesje w pobliżu zbiornika Rejów oraz korzystających z wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Rejów, co do nadmiernego hałasu wytwarzanego przez jednostki pływające na zbiorniku wodnym Rejów dokonano analizy zaistniałej sytuacji i zlecono wykonanie badań akustycznych.

Opracowanie wykonała akredytowana firma specjalizująca się w wykonywaniu między innymi pomiarów hałasu. Pomiary wykonano w dwóch punktach. Według obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszar, na którym przeprowadzono pomiary hałasu znajduje się na „Terenach zieleni parkowej z dopuszczeniem sportu i rekreacji” dla których dopuszczalny poziom hałasu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. I l. 7, 2014 r., poz. 1 12) określony jest na poziomie 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

Badania wykonano w czasie, kiedy Zalew Rejów był użytkowany zarówno przez jednostki pływające wyposażone w silniki spalinowe jak i wypoczywających nad zbiornikiem. Z protokołów pomiaru hałasu wynika, że pomiary dokonane dla poszczególnych jednostek pływających wykazały znaczne przekroczenie norm hałasu np. skuter wodny do jazdy siedzącej poruszający się po północnej części zbiornika - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 62,4 do 71,1 dB, skuter wodny do jazdy siedzącej poruszający się po centralnej części zbiornika - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 68,7 do 74,3 dB, skuter wodny do jazdy stojącej - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 69,9 do 78,2 dB, łódź z silnikiem napędowym - zmierzona wartość poziomu ekspozycji od 69,5 do 74,8 dB. Średnie wartości wyliczone z pomiarów dla poszczególnych pojazdów poruszających się po zbiorniku wykazały poziom dźwięku wyższy niż dopuszczalne normy tj. w granicach od 68,5 do 74,1 dB. Jest to poziom dźwięku stanowiący znaczną uciążliwość dla osób wypoczywających nad zbiornikiem biorąc również pod uwagę stale zwiększająca się liczbę pojazdów poruszających się po wodzie szybkość i częstotliwość przejazdów.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej pomiary hałasu jednostkowego, liczne skargi mieszkańców, wędkarzy, uwagi zgłoszone przez użytkowników jednostek napędzanych silnikami spalinowymi a także mając na uwadze wagę problemu i jego wpływ na mieszkańców powiatu, Zarząd Powiatu pojął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Zarząd Powiatu, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr 121/XBIII/2016 z dnia 29.02.2016 r. sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego, podjął Uchwałę nr 59/120/2019 z dnia 4.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego dotyczących wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów.
Zgodnie z ww. uchwałą, przeprowadzone zostało otwarte spotkanie konsultacyjne dniu 7 stycznia 2020 roku oraz badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego w okresie od 18 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku. ,Ankietowani mogli skorzystać z ankiety przygotowanej do wysłania pocztą e-mailową na adres Starostwa Powiatowego. jak również z ankiety on-line.

W wyznaczonym terminie wpłynęło do Starostwa w Skarżysku-Kamiennej 15 ankiet e-mail i 391 ankiet on-line - razem 406 z czego 336 ważnych i 70 nieważnych. Za ankiety nieważne uznano miedzy' innymi ankiety zdublowane, zawierające niecenzuralne lub niepoważne komentarze a także ankiety ze sprzecznym stanowiskiem.
Z analizy ankiet wynikło, iż 75,3% ankietowanych — mieszkańców powiatu wypowiedziało się za całorocznym zakazem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 17.3% było za ograniczeniem używania jednostek i 7,4% z odpowiedzią wynikającą z komentarzy „za” używaniem jednostek pływających.
Przeprowadzone w dniu 7 stycznia 2020 roku otwarte spotkanie konsultacyjne prowadzone było w formie dyskusji.

Po wysłuchaniu głosów mieszkańców, licznej grupy wędkarzy oraz przedstawicieli osób używających łodzi i skuterów napędzanych silnikami spalinowymi nie wypracowano żadnego wspólnego stanowiska pozwalającego na załatwienie przedmiotowej sprawy.

Uzyskane wyniki z przeprowadzonych ankiet zostały opublikowane w dniu 29.02. 2020 roku na stronie internetowej powiatu www.skarzysko.powiat.pl

W związku z art. 1 16 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zmian.) zgodnie z którym, „Rada powiatu, w drodze uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4. ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.' oraz mając na uwadze przeprowadzone konsultacje społeczne. ich wynik a także wobec znacznego przekroczenia hałasu wykazanego w pomiarach jednostkowych podczas przejazdów łodziami i skuterami z silnikami spalinowymi. w celu zapewnienia ludności na terenach wypoczynkowych odpowiednich warunków akustycznych uznano za zasadne wprowadzenie całorocznego zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów Skarżysku-Kamiennej

Wprowadzenie zakazu pozwoli na poprawę warunków akustycznych nad zbiornikiem wodnym Rejów poprzez wyeliminowanie źródeł nadmiernego hałasu, zapewni odpowiednie warunki do wypoczynku oraz bytowania ludzi.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

2 komentarzy

 • Elo
  Elo niedziela, 05 lipiec 2020 22:47 Link do komentarza

  Chyba raczej to nie obowiązuje bo dziś pływało z cztery skutery i motorówka..

  Raportuj
 • Bolek
  Bolek czwartek, 21 maj 2020 22:02 Link do komentarza

  A gdzie jest opublikowana uchwala w dzuenniku urzędowym, bo z tego co widzę to jej nie ma.

  Raportuj

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media