fbpx

Polecamy

Uczniowie ZST otrzymali stypendia

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że zakończyła się ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów złożonych w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. W dniu 28 lutego br. Komisja Stypendialna dokonała oceny merytorycznej wniosków i ustaliła Listę uczniów zakwalifikowanych do stypendium.

Jedyna szkoła w powiecie, której uczniowie otrzymali stypendium to Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej. 10 uczniów tej szkoły kolejny raz zostało stypendystami.

Milan Krupa, Izabela Lisowska,Łukasz Magiera, Wiktoria Michalska, Piotr Miernik, Adrian Nikodym, Dominika Płusa, Kinga Sikora, Marek Supierz, Marcin Werstak. Gratulujemy.

Projekt pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego.


reklama


Projekt zakłada przyznanie 290 stypendiów dla uzdolnionych uczniów/uczennic szkół branżowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych i liceów plastycznych w województwie świętokrzyskim.

Każdy ze stypendystów/stypendystek zostanie objęty/a przez okres 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380 zł miesięcznie. Wypłata stypendium nastąpi jednorazowo w łącznej kwocie 3 800 zł.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

ZST

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media