fbpx

Polecamy

Spektakl pt: "Ze szczytu Łysicy" w wykonaniu zespołu Uczestników i Pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej (ZDJĘCIA)

„Dla tych, którzy nigdy nie zaznali satysfakcji ze swoich dokonań, sztuka niespodziewanie okazuje się dowodem tego, ze może im się udać”.- Wolność tworzenia - Florence Ludnis-Katz, Elias Katz

28.11.2019 r o godzinie 11:30 na scenie kinowej Miejskiego Centrum Kultury odbył się spektakl teatrzyku kukiełkowego „Ze szczytu Łysicy”, w wykonaniu zespołu Uczestników i Pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, ul. Kościuszki 38 w Skarżysku-Kamiennej.

Przedstawienie zrealizowane w ramach zadania publicznego pod tytułem „Teatr moim oknem na świat”, współfinansowanego ze środków Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Pomysł stworzenia mobilnego teatru, przygotowanego samodzielnie od podstaw, począwszy od scenariusza, podkładów lektorskich i muzycznych a skończywszy na scenografii i lalkach, dedykowanego odbiorcom w różnym wieku z terenu województwa świętokrzyskiego, stał się doskonałą okazją wykorzystania potencjału, umiejętności technicznych i plastycznych oraz kunsztu artystycznego uczestników, nabytych i rozwijanych podczas zajęć w pracowniach warsztatowych: artystycznej, plastycznej, komputerowej, majsterkowania i techniki.

Realizacja projektu „Teatr moim oknem na świat”, przez uczestników WTZ, stała się zarazem sposobem na oderwanie się od trudnej rzeczywistości dnia codziennego, wpłynęła na szeroko rozumianą integrację ze środowiskiem osób sprawnych. Wpłynęła także, na zwiększenie poczucia ich wartość i przynależności do środowiska lokalnego, jak również wyzwoliła dodatkową energię, tak potrzebną w codziennym zmaganiu się z niepełnosprawnością.


reklama


SŁOWO O WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki 38 w Skarżysku - Kamiennej rozpoczął działalność we wrześniu 1994 roku. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych – organizacja pożytku publicznego zrzeszająca – osoby niepełnosprawne, ich rodziny, przyjaciół, w tym przedstawicieli różnych profesji, m.in. skarżyskich przedsiębiorców.

Warsztat prowadzi zajęcia dla 30 osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcją ruchu z całego powiatu skarżyskiego.

Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i podnoszenia umiejętności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego i samodzielnego funkcjonowania. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa, mająca za zadanie utrzymanie kondycji fizycznej i ogólnej sprawności, w celu poprawy jakości życia.

W pracy terapeutycznej szczególny nacisk kładziony jest na przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w sześciu pracowniach: artystycznej, robótek ręcznych, plastycznej, komputerowej, techniki i majsterkowania oraz gospodarstwa domowego i zaradności osobistej. Poza zajęciami w pracowniach podopieczni Warsztatu codziennie korzystają z kinezyterapii.

Program rehabilitacji uczestników oraz przynależność do grup zadaniowych zależy od stopnia ich indywidualnych kompetencji i możliwości zarówno w sferze edukacyjnej jak i fizycznej.
Stowarzyszenie zatrudnia profesjonalną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje kadrę instruktorów terapii zajęciowej oraz fizjoterapeutę. Podopieczni placówki mają zapewnioną również opiekę pielęgniarską.
Zajęcia w WTZ to nie tylko praca, ale również rozrywka. Organizowane są wycieczki edukacyjno-rekreacyjne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do kina i teatru. Uczestnicy biorą aktywny udział w konkursach artystycznych, plastycznych oraz zawodach sportowych.

Wszystkie działania Warsztatu mają służyć przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym oraz predyspozycjom.

Warsztat Terapii Zajęciowej finansowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w 90% ze środków PFRON oraz w 10% ze środków Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej.

Uczestnicy Warsztatu, którzy sami potrzebują pomocy – chętnie udzielają się w organizowaniu wsparcia dla innych. W przeszłości brali udział w akcjach Hospicjum Domowego, od wielu lat przekazują swoje prace na licytacje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagali zbierać nakrętki na zakup wózka. Akcja zbierania nakrętek prowadzona w sposób ciągły, zaowocowała pozyskaniem środków na zakup wózka inwalidzkiego dla chorego kolegi i w dalszej kolejności, zakupami sprzętu rehabilitacyjnego do prowadzonej niekomercyjnie przez Stowarzyszenie wypożyczalni zaopatrzenia medycznego, ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Podopieczni placówki wykonują w ramach zajęć terapeutycznych wiele ciekawych prac, które wystawiają na odbywających się cyklicznie wystawach i kiermaszach. Prace te są bardzo dobrze odbierane i cenione za wysoki poziom artystyczny przez mieszkańców Skarżyska i całego Powiatu. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyrobów przeznaczane są na rehabilitację społeczną uczestników.

Nasi niepełnosprawni uczestnicy WTZ – to niejednokrotnie ludzie z wielką pasją i różnymi talentami. Odkryli swoje zdolności właśnie poprzez terapię w Warsztacie. Dziś wielu z nich świetnie rozwija się artystycznie: malując, haftując, wykonując różnego rodzaju projekty.

Aby zostać uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych należy posiadać orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Być osobą w wieku aktywności zawodowej (od 18 roku życia do 60 roku kobieta, 65 roku mężczyzna). Wypełnić wniosek o przyjęcie do Warsztatu. Druk wniosku do pobrania w budynku.

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
ul. Kościuszki 38 w Skarżysku- Kamiennej tel. fax 41 2515 964.

WTZ foto: Marek Sikora/FOTO-CENTRUM

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media