fbpx

Polecamy

Na najbliższej sesji radni zajmą się projektem uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, która odbędzie się 26 listopada, radni zajmą się rozpatrzeniem projektu uchwały przygotowanej przez prezydenta, w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać na początku tego roku i od razu wywołały sporo emocji. Ustawodawca przewidział bowiem prawo do bonifikaty dla mieszkańców, których nieruchomości znajdują się na gruntach będących własnością Skarbu Państwa. Takiego prawa nie otrzymali natomiast ci, którzy mieszkają na terenach miejskich.

W związku z nowelizacją, część samorządów wprowadziła dla mieszkańców własne zwolnienia z opłat. Wśród miast wojewódzkich tylko 5 nie zdecydowało się na taki krok. W Warszawie bonifikata sięga nawet 99%, w Gdańsku 95%, we Wrocławiu 90%. W Gliwicach Magistrat do tej pory konsekwentnie nie podejmował tego tematu.

W uchwale czytamy, że zgodę na udzielenie bonifikaty wyraża się osobom fizycznym będącym właścicielami budynków, mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa, użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy.

Skarżysko-Kamienna w prawo własności tych gruntów, w wysokości:

1) 2020 r. - 30 % bonifikaty przy wniesieniu opłaty jednorazowej,

2) 2021 r. - 20 % bonifikaty przy wniesieniu opłaty jednorazowej,

3) 2022 r. - 10% bonifikaty przy wniesieniu opłaty jednorazowej.

Bonifikaty, o której mowa, udziela się na pisemny wniosek osób fizycznych będących

- właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, które zgłoszą zamiar jednorazowego

- wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa i nie mają zaległości z tytułu rocznych opłat

- przekształceniowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujących do dnia przekształcenia.

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.


reklama


Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały:

Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 916 z późn. zm.) - prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów. Art. 9 ww. ustawy stanowi, że właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność:

1) Skarbu Państwa - na podstawie zarządzenia wojewody;

2) jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.

Gmina Skarżysko-Kamienna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej przedkłada niniejszy projekt uchwały ustalającej zasady udzielania bonifikat od opłaty przekształceniowej za dany rok osobom będącym właścicielami budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Stawki bonifikat w nim wymienione różnią się od obligatoryjnych stawek ustawowych dotyczących gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, z uwagi na to, że już nastąpiło uszczuplenie dochodów Gminy poprzez skrócenie okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej do lat 20 (zaś dotychczasowa roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego miała obowiązywać w każdym przypadku przez okres 99 lat, od daty jego ustanowienia). Podkreślenia również wymaga fakt, że ustawodawca w zamian za spadek dochodów na przestrzeni wielu lat nie zaproponował jednostkom samorządu terytorialnego żadnej rekompensaty.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.

WS

2 komentarzy

 • Wandula
  Wandula niedziela, 08 grudzień 2019 22:39 Link do komentarza

  W Gliwicach bonifikata od jednorazowej opłaty przekształceniowej na 20lat wys 99proc z orzeczeniem o niepełnosprawności .Ja już załatwiłam.

  5.12.2019

  Raportuj
 • kukeno
  kukeno czwartek, 21 listopad 2019 16:23 Link do komentarza

  Znowu mamy dzielenie mieszkańców. Jedni (posiadający mieszkania na gruntach Skarbu Państwa) otrzymają 60% bonifikaty, a którzy nie mieli tego "szczęścia" max. 30%. Jedno miasto różne opłaty. Mam nadzieję, że radni wezmą pod uwagę interes mieszkańców, których powinni być reprezentantami.

  Raportuj

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media