fbpx

Polecamy

Sprawdzali postępy prac przy inwestycjach drogowych

Starosta Artur Berus i członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski dokonali, w poniedziałek (4 listopada), przeglądu realizacji trzech inwestycji drogowych na terenie gminy Łączna. Wizytacja inwestycji drogowych była okazją do zapoznania się ze stanem bieżącym oraz postępem wykonywanych prac. Jak zaznacza starosta Artur Berus są to inwestycje realizowane w ramach pozyskanych przez powiat skarżyski środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach porozumienia między czterema samorządami. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizowanych inwestycji planowane jest do końca listopada br.

Na dwóch odcinkach Gózd – Psary oraz Klonów – Nademłynie trwają prace związane z ich odbudową. Za blisko 1 mln 700 tys. złotych na obu odcinkach o łącznej długości 3 kilometrów będą przebudowane całe nawierzchnie wraz z warstwą ścieralną, wiążącą oraz podbudową. Wykonane zostaną także istniejące zjazdy, które uległy zniszczeniu podczas majowych nawalanych deszczy. Powiat skarżyski na ten cel pozyskał 80% wartości zadania w ramach podziału środków rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, co oznacza, że samorządy powiatu skarżyskiego i gminy Łączna ze swoich budżetów dołożą do inwestycji tylko 20%.

Na drodze powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze w gminie Łączna wykonuje się przebudowę na długości 686,38 m. W ramach realizacji prac remontowych powstanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2 m, zjazdy szerokości 4 m. Ponadto wykonane będzie pobocze gruntowe, dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, odwodnienie wraz z wykonaniem przepustów rurowych, przykanalików i umocnieniem płytami ażurowymi skarp oraz dna rowu. Zamontowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci poręczy ochronnych oraz wykonane zostaną oznakowania pionowe i poziome drogi. Koszt tej inwestycji wynosi 895.400,00 zł. Powiat skarżyski na przebudowę drogi w Podzagnańszczu pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 447.700,00 zł. Wykonawcą drogi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starachowic.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy czterema samorządami – Powiatem Skarżyskim, Gminą Łączna, Gminą Belno i Powiatem Kieleckim rozpoczął się remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka - Belno. Prace obejmują wykonanie - nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną, warstwy wiążąca z betonu asfaltowego, podbudowy MCE z odziarnieniem, ścinki zawyżonych poboczy oraz umocnienie poboczy materiałem kamiennym. Inwestycję za ponad 172 tys. złotych wykonuje Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z Nowin.


reklama


                                       

J.Jagiełło/Starostwo Powiatowe

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media