fbpx
Logo
Wydrukuj tę stronę

Powiat skarżyski stara się o dofinansowanie dalszej przebudowy ulicy Iłżeckiej

Ponad 145 milionów złotych przeznaczono dla województwa świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. I być może z tych pieniędzy zostanie wykonany drugi etap przebudowy ulicy Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym.

Wartość zadania oceniono na około  5 milionów i podobnie jak w przypadku I etapu inwestycji o partnerstwo i finansowy udział zostanie poproszona gmina Skarżysko Kościelne.

Pierwszy etap tej inwestycji oddano oficjalnie do użytku w listopadzie zeszłego roku. W ramach zadania, na długości 1,5 km została poszerzona jezdnia do 6,5 m, wykonane pobocze wraz z budową chodnika z betonowej kostki brukowej. Ponadto przebudowane zostały skrzyżowania z drogami publicznymi oraz 179 zjazdów do posesji. W ramach przedsięwzięcia wykonany został system odwodnienia, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 3.752.000,00 PLN. Powiat Skarżyski na ten cel przeznaczył z własnego budżetu kwotę 1.200.000,00 PLN oraz pozyskał 50% wartości inwestycji, czyli kwotę 1.852.079,00 PLN od Wojewody Świętokrzyskiego z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Inwestycję współfinansuje, kwotą w wysokości 700.000,00 PLN, Gmina Skarżysko Kościelne.

O rządowe wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a termin składania wniosków mija 28 sierpnia.

Na dofinansowanie zadań w ramach funduszu dla województwa świętokrzyskiego w 2020 roku przeznaczono 145.107.232,07 zł. W tej kwocie zawiera się wartość 87.925.062,07 zł dedykowana do przedmiotowego naboru oraz kwota 57.182.170 zł przewidziana na dofinansowanie w 2020 r. zadań wieloletnich objętych naborem z marca 2019 r.

Wsparcie dla jednego zadania może wynieść do trzydziestu milionów złotych. Jak informuje ministerstwo infrastruktury, dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów samorządu: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Projekt i wykonanie Spotted: Media