fbpx

Polecamy

Zaproszenie do składania ofert na termomodernizacje budynku mieszkalnego

Zaproszenie do składania ofert

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Oseta Wasilewskiego 12 w Skarżysku -Kamiennej zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego.”

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Kosztorys ofertowy szczegółowy . Książka przedmiarów wraz z projektem umowy do pobrania w siedzibie zarządcy: Celsium serwis przy ul. Piłsudskiego 30 w Skarżysku -Kamiennej.
2. Zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące)
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o niezaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące).
4. Opłaconą polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Określenie terminu rozpoczęcia i zakończenia robót (realizacja w 2019r.)
6. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacją techniczną i podpisać oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z /w dokumentacją.

Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru oferenta.

Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo zamknięcia wyboru ofert bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów i bez podania przyczyny.

Termin składania ofert: do dnia 29 maja 2019r. godz.15:00

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Termomodernizacja budynku przy ul. Oseta Wasilewskiego 12 w Skarżysku -Kamiennej”.

Miejsce składania ofert: „Celsium serwis Sp. z o.o. Biuro Zarządzania Nieruchomościami przy ul. Piłsudskiego 30 w Skarżysku -Kamiennej.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzieli zarządca nieruchomości P. Jacek Kawalec tel. 668 631 545.

Celsium serwis Sp. z o.o.
Biuro Zarządzania Nieruchomościami
ul. Piłsudskiego 30
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41/25 28 994
tel. kom: 668 631 545.

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media