Polecamy

Nowa Szkoła dla młodzieży w Skarżysku-Kamiennej!

W miesiącu kwietniu rozpoczęto nabór na rok szkolny 2019/2020 do nowo powstałej szkoły, którą poprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej. Celem założycieli niniejszej placówki oświatowej jest utworzenie szkoły przyjaznej zarówno dla ucznia, jak i dla rodzica.
Przygotowanie młodzieży do mądrego, samodzielnego życia zostało uznane za priorytet działań. Misji tej służyć będzie stałe motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy merytorycznej oraz kształcenie ich umiejętności specjalistycznych potrzebnych do wykonywania konkretnego zawodu.

 
Na przestrzeni kilku lat spędzonych przez młodych ludzi w szkole planowane jest także ćwiczenie kompetencji miękkich niezwykle poszukiwanych przez pracodawców. Należą do nich niewątpliwie: komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, samodyscyplina czy pracowitość.

Poszukiwanie, odkrywanie oraz rozwijanie pasji i talentów młodzieży przez wychowawców klas wpłynie na prawidłowe ukierunkowanie sposobów spędzania czasu wolnego od lekcji.

Szkoła deklaruje jednozmianowy system nauki przez pięć dni w tygodniu w niedużych zespołach klasowych.

Uczniowie będą mogli skorzystać z uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych prowadzonych na terenie Włoch, Hiszpanii czy Irlandii.

 
Ukończenie dodatkowych bezpłatnych kursów i szkoleń w Szkole Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej z pewnością przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych młodzieży i tym samym do zwiększenia ich szans na trudnym rynku pracy.

Oferta edukacyjna Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej


Kierunki kształcenia:

Technikum

 • Technik usług fryzjerskich z innowacją kosmetologiczną
 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik informatyk
 • Technik logistyk
 • Technik mechatronik
 • Technik spedytor
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Branżowa Szkoła I Stopnia 

 • Fryzjer
 • Magazynier-logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Operator urządzeń przemysłu szklarskiego
 • Piekarz
 • Cukiernik
 • Kucharz
 • Sprzedawca
10 powodów, dla których warto wybrać naukę w Szkołach ZDZ w Skarżysku-Kamiennej:
 • uprawnienia szkół publicznych
 • kształcenie zgodne z wytycznymi MEN
 • możliwość bezpłatnego zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych na kursach i szkoleniach
 • oferowana nauka w atrakcyjnych zawodach i poszukiwanych specjalnościach
 • atrakcyjne praktyki zawodowe w kraju i za granicą
 • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych
 • udział w bezpłatnych obozach (np.: integracyjnym, narciarskim, survivalowym)
 • kompleksowe przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
 • zajęcia  w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych
 • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
Korzyści z nauki w klasie mundurowej:
 
W szkole możliwa jest nauka wybranego kierunku kształcenia z dodatkowymi zajęciami z zakresu funkcjonowania służb mundurowych: wojskowych, policyjnych lub strażackich.

 • rozwój zainteresowań związanych z pracą służb mundurowych
 • bezpłatne pełne umundurowanie
 • możliwość uzyskania licencji do strzelania z broni sportowej oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zajęcia z musztry i samoobrony w jednostkach wojskowych i policyjnych
 • obozy szkoleniowo-sprawnościowe

Drogi Rodzicu i Uczniu, w naszej Szkole w ramach czesnego uczeń otrzymuje bezpłatnie:

 • podręczniki do nauki
 • wstępne badania lekarskie
 • komplet umundurowania w klasach mundurowych
 • wyjazdy edukacyjne w roku szkolnym
 • staże u zagranicznych pracodawców w ramach programu Erasmus +
 • staże i praktyki zawodowe u pracodawców lokalnych
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów maturalnych
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. taniec, samoobrona, fitness)

UWAGA!

Rodzicom naszych uczniów oferujemy atrakcyjne BEZPŁATNE Kursy zawodowe w ramach projektów Unii Europejskiej oraz atrakcyjne zniżki na pozostałe Kursy!!!


Informacje i zapisy:
Szkoły w Skarżysku-Kamiennej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Metalowców 54, 26-110 Skarżysko–Kamienna
tel. 41 253 04 83, 607 319 293
www.szkolyskarzysko.zdz.kielce.pl

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media