Polecamy

Prawdziwa Piątka PiS dla Miasta Kolejarzy nad Kamienną - konferencja Poseł Okły-Drewnowicz (ZDJĘCIA) Wyróżniony

Nietypowy pociąg wjechał dzisiaj na stację kolejową w Skarżysku – Kamiennej. Marzena Okła - Drewnowicz w towarzystwie byłego wicemarszałka Jana Maćkowiaka i samorządowców ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku przedstawiła prawdziwą „Piątkę PiS” dla Miasta Kolejarzy nad Kamienną.

Nietypowy pociąg wjechał na skarżyski peron punktualnie o godzinie 12:00. Lokomotywa ciągnęła za sobą wagony wypełnione rządowymi obietnicami, które wszystko na to wskazuje, już nie będą spełnione. W sumie to około 600 milionów złotych.

Politycy PO są rozgoryczeni, bo jak mówią na te wszystkie inwestycje były już pieniądze zapewnione.
Skarżyski powiat i gmina poniosły już duże koszty związane z inwestycją

Gdzie się podziały pieniądze na inwestycje związane między innymi z liniami kolejowymi i skarżyskim tunelem pod torami? To pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi.

Lokomotywa: Prawdziwa Piątka PiS dla Miasta Kolejarzy nad Kamienną

Wagon 1: brak pieniędzy na tunel pieszo - rowerowy

03.12.2012r. wizyta w Skarżysku-Kam. ministra ds. kolejnictwa Andrzeja Massela w celu zapoznania go z potrzebą budowy podziemnego przejścia pod torami kolejowymi i powołania zespołu roboczego w tej sprawie.

14.01.2013r. pismo poseł Marzeny Okły-Drewnowicz ws. zorganizowania w PLK w S-ku spotkania roboczego dot. tunelu.

18.03.2013r. spotkanie robocze w PLK w S-ku, podczas którego ustalono, że PLK rozpocznie prace przygotowawcze do tej inwestycji pod nową perspektywę finansową UE 2014-2020, ze środków, które będą na ten cel w dyspozycji samorządu województwa.

29.10.2014r. wizyta wiceministra ds. kolejnictwa Zbigniewa Klepackiego, podczas której wiceminister przekazał informację dot. finansowania inwestycji i terminu jej rozpoczęcia. Inwestycja miała się rozpocząć w 2016r. z wykorzystaniem środków RPO woj. świętokrzyskiego.

15.09.2015r. przyjęcie przez RM Krajowego Programu Kolejowego, w którym na liście podstawowej, z zagwarantowanym dofinansowaniem wkładu własnego, na miejscu 70 została wpisana „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z przejściem pod torami w obrębie stacji kolejowej Skarżyska-Kamiennej”.

25.05.2015r. wizyta wiceministra ds. kolejnictwa Sławomira Żałobki i dyr. Departamentu Kolei Marty Postuły, podczas której została przekazana informacja o KPK i przebudowie linii kolejowej nr 8 między Radomiem i Kielcami oraz o planowanym rozpoczęciu prac związanych z budową tunelu.

08.06.2016r. zapytanie poselskie (565) w sprawie budowy tunelu pod torami w Skarżysku-Kam.

13.08.2018r. przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatu skarżyskiego i gminy podpisali preumowę dot. dofinansowana budowy tunelu pieszo - rowerowego. PKP PLK S.A. wyceniło jej realizację na ponad 45 mln zł. 85% tej kwoty, czyli blisko 31,6 mln zł. miało być dofinansowane z RPO.

wrzesień 2018r. ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji.

05.11.2018r. prośba PKP PLK S.A. do marszałka województwa świętokrzyskiego o zwiększenie dofinansowania w zakresie pozwalającym na wybór najkorzystniejszej oferty.

03.12.2018r. odmowa PKP PLK S.A. marszałka województwa świętokrzyskiego dot. zwiększenia środków na budowę tunelu pieszo-rowerowego w Skarżysku-Kam.

21.12.2018r. interpelacja (28124) do ministra infrastruktury ws. zwiększenia środków na wkład własny do budowy tunelu.

styczeń 2019r. odpowiedź na interpelację, odmawiająca zwiększenia wkładu: „z uwagi na brak możliwości zwiększenia dofinansowania UE ze strony Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (gdzie udział środków UE i krajowych został określony odpowiednio do poziomu 85% i 15%), nie jest możliwe zwiększenie udziału wkładu krajowego do tego zadania ze środków będących w dyspozycji ministra właściwego ds. transportu.”
W związku z tą odmową marszałka minister poinformował, że „prowadzone są analizy co do dalszego sposobu realizacji przedmiotowego projektu, w tym m.in. rozważane jest ograniczenie jego zakresu rzeczowego.”

01.02.2019r. pismo poseł Marzeny Okły-Drewnowicz do PKP PLK z zapytaniem o analizę dot. ograniczenia zakresu rzeczowego budowy tunelu.

28.02.2019r. odpowiedź PKP PLK dot. analizy „ograniczenia zakresu ww. projektu, wśród których znajdują się propozycje m.in. rezygnacji z wymiany nawierzchni torowej i rozjazdów, poza pracami wynikającymi bezpośrednio z budowy konstrukcji przejścia pod torami; ograniczenia wymiany sieci trakcyjnej do konstrukcji wsporczych wchodzących w kolizję z projektowanym przejściem pod torami; wyburzenia budynku dyżurnego peronowego na peronie nr 2 wraz z przeniesieniem wskazanego stanowiska do nowego obiektu przy peronie nr 1; rezygnacji z wszystkich planowanych prac na terenie sekcja eksploatacji.”

01.02.2019r. pismo poseł Marzeny Okły-Drewnowicz do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o ponowne rozważenie możliwości zwiększenia alokacji środków unijnych na budowę tunelu, w związku z odpowiedzią podsekretarza stanu Andrzeja Bittela, który poinformował, że z uwagi na negatywną odpowiedź marszałka nie jest możliwe zwiększenie wkładu krajowego dla tego zadania.

20.02.2019r. odpowiedź marszałka województwa ws. możliwości zwiększenia alokacji środków na budowę tunelu iż: „ Nie ma tym samym na ten moment możliwości zwiększenia przyznanej pierwotnie kwoty dofinansowania do projektu ...” Jednocześnie marszałek poinformował, że: „ nie ma ... ze strony IZ żadnych przeszkód, aby Beneficjent Projektu sfinansował nadwyżkę wydatków koniecznych do poniesienia w wyniku przeprowadzenia postępowania o wyborze wykonawcy w stosunku do pierwotnie zakładanej wartości ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Infrastruktury, w proporcjach innych niż 85% do 15%.

28.03.2019r. unieważnienie przetargu na budowę tunelu

04.04.2019r. (8902) zapytanie do ministra inwestycji i rozwoju o możliwość zmiany proporcji udziału środków unijnych i własnych w stosunku do podpisanych preumów.

04.04.2019r. (30591) interpelacja do ministra infrastruktury ws. zwiększenia dofinansowania do budowy tunelu, zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez marszałka województwa, z której wynika, że minister może zwiększyć dofinansowanie do wkładu własnego bez konieczności zachowania proporcji udziału środków pierwotnie określonych w preumowie.

 

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media