fbpx

Polecamy

Kwalifikacja wojskowa 2024 w powiecie skarżyskim i województwie świętokrzyskim rozpoczęta

W poniedziałek 5 lutego w powiecie skarżyskim zainaugurowano kwalifikację wojskową na terenie województwa świętokrzyskiego. W całym województwie, w tym roku, kwalifikacji wojskowej podlega blisko 6 tys. mężczyzn, ponad 700 kobiet i tysiąc dodatkowych osób. W powiecie skarżyskim w roku 2024 przed Powiatową Komisją Lekarską stanie łącznie 457 osób, w tym 307 mężczyzn z rocznika podstawowego, 35 kobiet oraz 112 mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej jest jedną z 14 powiatowych komisji działających na terenie naszego województwa.  

W oficjalnym rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej w województwie świętokrzyskim, które miało miejsce w powiecie skarżyskim wzięli udział: wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki, starosta skarżyski Artur Berus, p. o. szefa Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Bogdan Kołkowski oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Robert Sabat, którzy najpierw spotkali się z dziennikarzami. Następnie członek zarządu powiatu skarżyskiego Adam Ciok, wspólnie z gośćmi z województwa, spotkał się z członkami Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej.   

W całym województwie świętokrzyskim mamy do skwalifikowania (mówiąc kolokwialnie) blisko 6 tysięcy mężczyzn, ponad 700 kobiet i tysiąc dodatkowych kwalifikantów, którzy z różnych przyczyn nie mogli przystąpić do tej kwalifikacji w latach poprzednich. […] Mamy zabezpieczone środki finansowe znacznie powiększone niż te z lat ubiegłych, także pieniędzy samorządom nie zabraknie na część techniczną – informował wicewojewoda Michał Skotnicki zaznaczając, że wojsko to dobry start dla młodych.     

Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku-Kamiennej pod przewodnictwem lek. Michała Gołębiowskiego rozpoczęła pracę 5 lutego. Jest zlokalizowana w budynku starostwa powiatowego przy ul. Konarskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. W pierwszej kolejności kwalifikacji poddawani są młodzi mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej.

457 osób w tym 35 kobiet podlega w tym roku kwalifikacji wojskowej w naszym powiecie. Powiatowa Komisja Lekarska rozpoczęła dziś prace, które potrwają do 22 lutego. W tym czasie kwalifikacji poddane zostaną osoby z terenu całego powiatu czyli z miasta Skarżysko-Kamienna, miasta i gminy Suchedniów oraz z gmin: Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne. Myślę, że tak jak co roku kwalifikacja odbędzie się sprawnie i bez zakłóceń  – zaznaczył starosta Artur Berus.  

Na terenie województwa świętokrzyskiego działa jedna wojewódzka komisja Lekarska oraz 14 powiatowych komisji, a kwalifikacja potrwa od 5 lutego do 26 kwietnia.   

W tym roku podstawowym rocznikiem podlegającym kwalifikacji wojskowej jest rocznik 2005. Do kwalifikacji wojskowej mogą się także zgłosić ochotnicy, którzy ukończyli 18. rok życia. oraz osoby, które w danym roku kalendarzowym kończą 60 rok życia, a nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej - mówił ppłk Bogdan Kołkowski, p. o. szefa Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Z danych z lat poprzednich zebranych przez służby Wojewody wynika, że młodzi ludzie z terenu województwa świętokrzyskiego bardzo rzetelnie i rozsądnie podchodzą do obowiązków kwalifikacji wojskowej        

Coroczne kontrole powiatowych komisji lekarskich wykonywane przez służby Wojewody Świętokrzyskiego dowodzą, że kwalifikacja we wszystkich przebiega bardzo sprawnie, nie występują żadne większe problemy, obowiązek jaki narzuca Konstytucja w zakresie obrony ojczyzny jest traktowany bardzo poważnie przez młodych ludzi z naszego województwa, a świadczą o tym cyfry ponieważ, rokrocznie ponad 90% młodych ludzi zobowiązanych do stawienia się na komisje lekarską, na tą komisję się stawia. Jest to naprawdę wysoki odsetek w skali kraju, a więc młodzi ludzie bardzo rzetelnie i rozsądnie podchodzą do obowiązków obrony Rzeczypospolitej Polskiej – podsumował dotychczasowe kwalifikacje - Robert Sabat, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

W br. do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Skarżysku-Kamiennej wezwano:

  • 307 mężczyzn urodzonych w 2005 r.,
  • 112 mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • 35 kobiet urodzonych w latach 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej (zawody medyczne, weterynaryjne, morskie oraz lotnicze), które w roku akademickim 2023/2024 kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, rehabilitacja, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarski, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, radiologia, informatyka, teleinformatyka, nawigacja oraz tłumacz jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się w trybie ochotniczym.

Jak przypomina Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej ─ przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich - podczas kwalifikacji wojskowej  w 2024 r. - może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

  • kategoria zdolności „A” - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
  • kategoria zdolności „B” - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, w czasie pokoju;
  • kategoria zdolności „D” - niezdolny do służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
  • kategoria zdolności „E” - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek. lub Komendanta WCR środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia.

Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media