fbpx

Polecamy

Radni przyjęli program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. Odbyła się LVIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Przyjęcie Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 to jedna z dwunastu uchwał podjętych przez radnych podczas ostatniej sesji. Radni obradowali 30 listopada. Obok podjętych uchwał radni zapoznali się także m.in. ze sprawozdaniem z realizacji programu naprawczego ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na lata 2022-2023.   

Ponad 150 tys. zł przeznaczy Powiat Skarżyski na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2024. Radni jednomyślnie przyjęli, podczas LVIII sesji, Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024. Samorząd Powiatu Skarżyskiego planuje zlecać organizacjom pozarządowym realizację priorytetowych zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert w takich obszarach współpracy jak: kultura fizyczna, kultura, ochrona i promocja zdrowia, turystyka, edukacja, ekologia i ochrona środowiska. Na realizację tych zadań przeznaczono łącznie kwotę 102 500 zł. Dodatkowo w programie ujęto środki finansowe w wysokości 49 500 zł (tzw. małe granty) na realizację zadań z zakresu lokalnych wydarzeń zlecanych organizacjom z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Radni wprowadzili także zmiany w budżecie na 2023 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej, w której m.in. zabezpieczono środki na inwestycje drogowe oraz realizację projektów edukacyjnych. W zakresie inwestycji drogowych m.in. wprowadzono do wieloletniej prognozy kwotę 2 313 531 zł (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) na dofinansowanie przebudowy i budowy przejść dla pieszych. W ramach umów w roku 2024 realizowane będą przejścia dla pieszych na terenie wszystkich gmin powiatu. Są to następujące przejścia:

 • w Nowym Odrowążku w rejonie cmentarza w Gminie Bliżynw
 • w Sorbinie w rejonie przystanku autobusowego w Gminie Bliżyn
 • a ul. Staffa w Skarżysku-Kamiennej w rejonie szkoły
 • na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej w rejonie przejazdu kolejowego
 • na ul. Bugaj w Suchedniowie w rejonie skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów (cmentarz, szkoła)
 • na ul. Kościelnej w Skarżysku Kościelnym w rejonie przedszkola
 • w Podzagnańszczu w Gminie Łączna w rejonie skrzyżowania w kierunku Zaskala
 • na ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto wprowadzono środki w wysokości 965 186 zł pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi powiatowej nr 405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gm. Łączna – etap III. Środki te stanowią 50% wartości zadania i będą przeznaczone na wydatki w roku 2024.


reklama


Zabezpieczono również pieniądze na realizację projektów z zakresu edukacji. W tym m.in.:

Kwotę w wysokości 1 779 025,65 zł na wdrożenie unijnego projektu „Dziś uczeń – jutro student”, który będzie realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2023-2027 we współpracy z Politechniką Świętokrzyską i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

Wprowadzono także trzy projekty unijne polegające na wyjazdach uczniów na praktyki zagraniczne, które będą realizować trzy powiatowe szkoły ponadpodstawowe na łączna kwotę ponad 756 tys. zł. Są to Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych.

Radni podjęli łącznie 12 uchwał, a także zapoznali się z raportami o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Skarżyskim w roku szkolnym 2022/2023 oraz z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” za lata 2021-2022.

Natomiast w ramach przedstawianego sprawozdania z realizacji programu naprawczego ZOZ Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na lata 2022-2023, szpital przedstawił, w formie krótkiej prezentacji wprowadzone zmiany na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na którym stworzono Rodzinną Strefę Narodzin wraz z możliwością odbywania porodów w wodzie.

Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły:

 • zatwierdzenia Programu naprawczego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
 • zmiany Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 • zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku,
 • ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,
 • uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach powiatu skarżyskiego, (ul. Szpitalna)
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości powiatu skarżyskiego, (ul. Ekonomii)
 • wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości powiatu skarżyskiego, (ul. Żeromskiego)
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż trzy lata.

Pełny zapis LVIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

https://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=11286

LVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - przewodniczący i wiceprzewodnicząca LVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - zarząd powiatuLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radniLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radniLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - zarząd powiatuLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - członkowie zarząduLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - głosowanie radnychLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - starosta na mównicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - starosta na mównicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - przewodniczący i wiceprzewodnicząca LVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - starosta na mównicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radny LVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radniLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radniLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radniLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - starostaLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - członkowie zarząduLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - naczelnik wydziału edukacji przedstawia raportLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - naczelnik wydziału ochrony środowiska przedstawia raportLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - dyrektor szpitalaLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - oddziałowa odziału Ginekologiczno-Położniczego LVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - sprawozdanie z programu naprawczego szpitala LVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - prezentacja szpitalaLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - prezentacja szpitalaLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - dyrektor szpitala ds. medycznychLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radnyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - uczestnicyLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - radniLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - członkowie zarząduLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - skarbnik powiatuLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - członkowie zarząduLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - członek zarząduLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - starosta i wicestarostaLVIII sesja Rady Powiatu Skarżyskiego - głosowanie radnych

UMS

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media