fbpx

Polecamy

Wnioski Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wnioski Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Wnioski Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym złożył do Programu Rządowego Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych następujące wnioski:

1. Budowa i rozbudowa dróg gminnych w Gminie Skarżysko Kościelne ul. Polna i ul. Racławicka, Kwota dofinansowania: 24 700 000,00 zł, Wkład własny: 1 300 000,00 zł, Razem: 26 000 000,00 zł

W ramach wniosku realizacja dwóch zadań inwestycyjnych w ramach budowy i rozbudowy dróg gminnych, pn. Budowa ul. Racławickiej - realizacja inwestycji obejmuje między innymi wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę poboczy, zjazdów, budowę chodnika, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, budowę kanału technologicznego na długości ok 320 m oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - realizacja inwestycji obejmuje między innymi wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz z umocnionymi poboczami, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę sieci teletechnicznej i elektrycznej, wykonanie zjazdów i przepustów pod zjazdami, budowę kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na długości ok 2900 m.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap II, Kwota dofinansowania: 6 992 000,00 zł, Wkład własny: 368 000,00 zł, Razem: 7 360 000,00 zł

Realizacja inwestycji obejmuje wykonanie w szczególności robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę kanalizacji, roboty pomiarowe i roboty ziemne, roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej z rur PCV łączonych na wcisk, budowę studni rewizyjnych z kręgów betonowych, studzienek kanalizacyjnych, rurociągu ciśnieniowego, przepompowni sieciowej oraz przyłącza elektryczne zasilania przepompowni, wykonanie przewiertów i przejść sieci w rurach osłonowych pod drogami publicznymi. W ramach zadania przewidziano także konieczność wykonania odtworzenia terenu i elementów pasa drogowego, wykonanie inwentaryzacji wybudowanej sieci oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne oraz środowiska naturalnego poprzez stworzenie jednego spójnego systemu odprowadzania ścieków wpływającego na podniesienie rozwoju.

3. Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie – Etap I, Kwota dofinansowania: 1 003 000,00 zł, Wkład własny: 177 000,00 zł, Razem: 1 180 000,00 zł

Projekt i budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla budynku strażnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną do obsługi obiektu, wykonanie prac budowlanych między innymi w zakresie: przygotowania terenu pod budowę, wykonania fundamentów, konstrukcji murowanej, ścianek działowych, montażu konstrukcji dachu, wykonania pokrycia dachu, montażu okien, drzwi, przeszkleń i obróbek blacharskich oraz wykonania ciągów technologicznych pod niezbędne instalacje.


reklama


Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

powrót na górę

Kronika policyjna

Sport

Menu

Polecamy

Social media